Građevinski sektor preduzeća TEHNOMAG teži podizanju nivoa kvaliteta u globalnom razvoju ove grane na trzistu u cele Srbije.
Najviše pažnje smo posvetili potrebama koje obuhvataju projektovanje I izvodjenje stambenih, industrijskih, javnih, društvenih i drugih objekata, obzirom da imamo formiranu sopstvenu operativu za izgradnju objekata različite namene.
Cilj preduzeća je da bude poslovno uspešan predstavnik struke u regionu, koji se bavi pružanjem vrhunskih i kvalitetnih usluga projektovanja, konsaltinga i inženjeringa u oblasti građevinarstva.

Naše namere ćemo ostvariti:
· vodeći se potrebama i zahtevima korisnika kao našim imperativom, uz zadovoljavanje specifičnih zahteva svakog korisnika
· stalnim povećanjem zadovoljstva naših korisnika pružanjem kvalitetnih usluga
· stvaranjem potrebnih uslova za zadovoljstvo u radu zaposlenih i njihovim motivisanjem za ostvarenje maksimalnih rezultata
· unapređenjem upravljanja i poboljšanjem procesa kroz uspostavljanje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001: 2001
· unapređenjem partnerskih odnosa sa isporučiocima
· pružanjem usluga koje će u potpunosti biti usaglašene sa zakonskim propisima i standardima
· zadovoljenjem društvenih potreba

Stalno praćenje evropskih I svetskih inovacija, poznavanje arhitektonskih i kulturnih tradicija, sprega arhitekture i konstrukcije, visoki nivo mehanizacije, omogućuju realizaciju projekata za investitore sa najrazličitijim zahtevima, kao i svih vrsta objekata - stambenih, poslovnih, industrijskih, najsloženijih rekonstrukcija niskogradnje.
Visoka profesionalnost u izvođenju, razlog je što je TEHNOMAG do sada opravdavao poverenje, kako domaćih, tako i stranih investitora.
Za postizanje i stalno unapređivanje kvaliteta odgovorni su zaposleni na svim nivoima, počev od pronalaženja lokacija i rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, preko pribavljanja tehničke dokumentacije i izgradnje, do prodaje i rentiranja poslovnog i stambenog prostora po sistemu „ključ u ruke“.
Nivo kvaliteta podignut je visoko zahvaljujući ulaganju u kadrove i opremljenost. Kvalitet gradnje počinje sa izborom pravih materijala i sa uspostavljanjem dugoročne saradnje sa pravim kompanijama. Materijal za izgradnju objekata nabavljamo od proverenih proizvođača a ugradnju vršimo na stručan način i pod nadzorom stučnog tima. Zato je naš moto znanje, sigurnost, kvalitet!